Czy model Terminal as a Service pozostanie przydatny w cyfrowym świecie?

Text

Model Terminal as a Service (TaaS) został wprowadzony przez Ingenico, aby dostarczyć użytkownikom rozwiązanie do kompleksowego zarządzania środowiskiem terminali z usługami wsparcia dostępnymi przez cały okres eksploatacji terminali.

Wprowadzenie rozwiązania okazało się wielkim sukcesem. Obecnie ponad 2,2 mln terminali płatniczych funkcjonuje w modelu TaaS, co przynosi obniżenie kosztów i umożliwia organizacjom skupienie się na działalności sprzedażowej.

TaaS-1-PL
Text

Jednak żadna usługa nie może stać w miejscu, a zapotrzebowanie na wyższą wydajność operacyjną jeszcze nigdy nie było równie duże. Jak zatem Ingenico może udoskonalić model TaaS, aby utrzymać jego znaczenie?

Przeprowadziliśmy rozmowę z Hernánem Moyą, Global TaaS Business Development Director, aby dowiedzieć się, dokąd zmierza model TaaS oraz jaką rolę do odegrania będą miały innowacje cyfrowe.

Jakie dostrzegane obecnie zmiany rynkowe wpływają bezpośrednio na zapotrzebowanie na model TaaS?

Ekosystem obsługi płatności nigdy nie zatrzymuje się w miejscu na długo. Z tego powodu jest to bardzo ciekawe miejsce – choć trudno nadążyć za jego zmianami!

Największym wyzwaniem, przed którym stoją obecnie nasi klienci, są zakłócenia związane z sytuacją konkurencyjną na rynku powodowane przez technologie finansowe i ISV. Na przykład: przeprowadzone w USA własne badania Ingenico wykazały, że ISV odpowiadają obecnie za ponad 20% rozwiązań płatniczych i rozwijają się dwa razy szybciej niż inne segmenty rynku. W niektórych niszach ISV mają od 40% do 50% udziału w rynku.

Opisana sytuacja wpływa na sposób zakupu terminali płatniczych, a zatem także na kierunek rynku. Z tego powodu dostawcy usług zarządzania środowiskiem muszą różnicować swoją ofertę, aby utrzymać „silną propozycję wartości” i wzrost, odchodząc od tradycyjnej sprzedaży towarów. Proces ten przyspieszają nowi gracze z branży technologii finansowych, którzy stanowią bardziej wymagającą konkurencję. W odpowiedzi na ten trend banki i agenci rozliczeniowi starają się wertykalizować swoje oferty w oparciu o aplikacje o wartości dodanej i alternatywne metody płatności.

W jaki sposób wydajność operacyjna w zarządzaniu terminalami i usługami stanowi odpowiedź na te wyzwania i ma wkład w sukces organizacji?

Model Terminal as a Service umożliwia dostawcom usług zarządzania środowiskiem uproszczenie zarządzania środowiskiem terminali, dzięki czemu mogą oni skoncentrować się na własnych klientach. Ingenico pełni rolę podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie sprzętem, oprogramowaniem i usługami, co pozwala właścicielom środowiska skoncentrować się na konkurowaniu w obszarach, w których mogą oni dostarczać wartość dodaną, a także na wszelkich innych wyzwaniach wykraczających poza sferę płatności.

Model TaaS to zupełnie nowy sposób prowadzenia działalności opartej na partnerstwie, w ramach którego oferujemy zarządzanie dużą częścią łańcucha wartości płatności. Jest to szczególnie korzystne, gdy klient musi dostarczać pakiet usług TaaS w kilku różnych krajach. Klient decyduje o strategii, a my wspieramy go jako ekspert w dziedzinie terminali płatniczych, pomagając mu usprawnić modernizację środowiska i podnosząc jakość jego działalności.

Powierzając nam realizację zadań związanych z zarządzaniem środowiskiem, kontaktami z dostawcami, konserwacją terminali, obsługą połączeń itp., klient może skupić się na rozwijaniu biznesu oraz szybszym wprowadzaniu oferty na rynek.

Niedawno zakończyło się przeprowadzone na zlecenie Ingenico niezależne badanie wpływu ekonomicznego modelu TaaS. Czy udało się ustalić korzyści dostarczane przez usługę?

Model TaaS to doskonałe rozwiązanie pozwalające obniżyć całkowity koszt posiadania poprzez poprawę wydajności i korzyści skali bez względu na wielkość organizacji oraz środowiska terminali.

Cieszymy się zatem, że nasze przekonanie o korzyściach dostarczanych klientom znalazła potwierdzenie w niezależnym badaniu, w którym uwzględniono opinie istniejących klientów.

Najważniejsze wnioski i wymierne korzyści związane z modelem TaaS ustalone w oparciu o badanie Forrester TEI to:

  • Eliminacja wstępnych kosztów kapitałowych;
  • Koszty zarządzania środowiskiem niższe o 30%;
  • Zmniejszenie wysiłku związanego z zarządzaniem dostawcami;
  • Wzrost wskaźnika zatrzymania sprzedawców o 10%;
  • Wzrost zysków ze sprzedaży usług o wartości dodanej;
  • Swoboda przydzielania programistów do innych projektów.
TaaS-2-PL
Text

For more in-depth information, please download the study: https://insights.ingenico.com/TaaS-TEI-Forrester-research-emea-comm-activities.

Wielu właścicieli środowisk przenosi się na inteligentne terminale z systemem Android. Jakie korzyści może mieć zastosowanie modelu TaaS w przypadku takich urządzeń?

Ponieważ większość właścicieli środowisk dysponuje już zapleczem i wieloletnim doświadczeniem, nie ma wątpliwości, że przejście na model TaaS nie jest łatwą decyzją. W większości przypadków zaczynamy od wprowadzenia nowego zestawu terminali, np. z systemem Android, stopniowo dodając je równolegle do istniejącego środowiska. Gdy ten etap dobiegnie końca, a korzyści dla klienta stają się widoczne, przechodzimy do zarządzania środowiskiem z pełnym wykupem. Jest to zatem model wprowadzania etapami.

Z kolei w przypadku klientów, którzy korzystają już z modelu TaaS, możemy skrócić czas wprowadzenia na rynek i zagwarantować szybsze przejście na technologię Android. Nie ma różnicy w poziomie dostarczanego wsparcia technicznego, a po wprowadzeniu systemu Android klienci mają do swojej dyspozycji bardziej nowoczesny park urządzeń z nowymi aplikacjami biznesowymi i strumieniami przychodów.

Nadciągają ekscytujące zmiany w modelu TaaS. Co możesz nam powiedzieć o koncepcji Digital Experience?

Rzeczywiście, w Ingenico trwają wytężone prace nad nową koncepcją TaaS Digital Experience, która zapewni wyższą funkcjonalność dostarczaną sprzedawcom w oparciu o automatyzację i cyfryzację wielu procesów w całym łańcuchu wartości cyklu życia terminala.

Model obejmuje nowe usługi wsparcia cyfrowego w połączeniu ze zdalnym zarządzaniem terminalami. Usługi znajdują się już w fazie pilotażowej i mają zmienić sposób komunikowania się z klientami za pośrednictwem aplikacji „My Ingenico” oraz chatbota z myślą o poprawie jakości zdalnego zarządzania terminalami. Usługi obejmą automatyczną instalację terminali, możliwość rozwiązania problemów w ciągu kilku minut oraz przeprowadzanie autodiagnostyki.

W ramach koncepcji TaaS Digital Experience sprzedawcy nie będą musieli czekać na rozmowę z działem wsparcia ani na przybycie technika. Zamiast tego będą mieli możliwość rozwiązania każdego problemu w oparciu o całodobowy dostęp do naszej aplikacji lub naszych kanałów cyfrowych.

Model Terminal as a Service dopasowuje sposób świadczenia usług do nowej rzeczywistości handlowej, a uczestnictwo w tym trendzie jest niezwykle ekscytujące!

warning

Enjoy a more personalized experience by accepting our cookies and unlocking targeted content.

Enable Cookies
Author
Hernán Moya

Hernán Moya

TaaS Global Business Development Director at Ingenico

With over 25 years’ experience in the financial industry, Hernán Moya is an expert on payments and digital banking, He has extensive international experience with companies including Citibank, Prisma medios de Pago and Diebold-Nixdorf. Hernan is responsable for go to market activity in the EMEA region and is a member of the team leading Ingenico’s Terminal as a Service model.

Także w Tech trend

29 Jun 23
Polski rynek z obiecującymi perspektywami w sektorze płatności
26 Apr 23
Czas na Retail 2.0: Jak Android może pomóc przenieść handel detaliczny na wyższy poziom
30 Mar 23
Pożegnaj Lojalność 2.0, by powitać… Lojalność 2.0
16 Mar 23
Recykling, nasze zaangażowanie w budowę nowego świata obsługi płatności
22 Nov 22
Bezgotówkowy Black Friday. Trendy na 2022
20 Apr 22
Eko-projektowanie terminali płatniczych Ingenico jako filar strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
17 Aug 21
Contactless 2021: Rozwój usług e-grocery w Polsce
prev next