Recykling, nasze zaangażowanie w budowę nowego świata obsługi płatności

Text

Recykling to jeden z najlepszych sposobów na uzyskanie pozytywnego wpływu na świat, w którym żyjemy. Jest to jeszcze bardziej istotne we współczesnej kulturze wyrzucania, w której elektroniczne gadżety lądują w koszu, gdy tylko na rynku pojawia się nowszy, bardziej atrakcyjny produkt.

Jako lider usług obsługi płatności i światowy producent urządzeń elektronicznych firma Ingenico ma do odegrania kluczową rolę w ograniczeniu wpływu łańcucha płatności na środowisko naturalne.

green-foot-terminal
Text

Właściwa utylizacja zużytego sprzętu jest niezbędna również dlatego, że zawiera on wiele cennych i nadających się do recyklingu materiałów, takich jak miedź, złoto, srebro, tworzywa sztuczne i metale żelazne, które można wykorzystać do wytworzenia nowych produktów. Pozyskiwanie i recykling materiałów z odpadów elektronicznych przekłada się na ograniczenie zapotrzebowania na wydobycie ich z ziemi oraz na ochronę zasobów naturalnych przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Program środowiskowy firmy Ingenico stawia przed produkcją duże ambicje i recyklingu terminali płatniczych w ramach szeregu zobowiązań dotyczących ekoprojektowania, które zakładają odbiór i recykling odpadów elektronicznych. Program stanowi część naszego zobowiązania do budowy gospodarki o obiegu zamkniętym, która pomoże ograniczyć zanieczyszczenia i chronić zasoby naturalne. Znalazło się w nim zobowiązanie do zagwarantowania, że do 2025 r. cały asortyment naszych produktów będzie dostarczany w opakowaniach pochodzących w 100% z recyklingu.

Skuteczność strategii recyklingu Ingenico pozycjonuje nas zdecydowanie w czołówce podmiotów stawiających na ekologiczne innowacje w obszarze obsługi płatności.

Ingenico oferuje sprawdzone rozwiązania w zakresie odpowiedzialnego recyklingu odpadów elektronicznych po terminalach płatniczych, a strategia ta już teraz przynosi obiecujące wyniki.

Uważnie monitorujemy ilość odbieranych i poddawanych recyklingowi terminali płatniczych. W 2021 r. było to łącznie 682,3 tony, czyli o 62 procent więcej niż rok wcześniej. Porównując rok 2021 z 2015, wartości są jeszcze bardziej imponujące. Poziom recyklingu terminali wzrósł o 155%, a zasięg programów recyklingu obejmuje obecnie 91% wszystkich terminali sprzedanych w ciągu ostatnich 3 lat. 

Eco-1-PL.png
Text

Uzyskane wyniki komunikujemy nie tylko klientom, ale także pracownikom Ingenico, aby wzmóc ich zaangażowanie. Przykładowo: w centrum napraw w Wielkiej Brytanii obowiązuje cotygodniowy raport dotyczący odpadów, co pozwala podnosić świadomość oraz zachęcać do sortowania i recyklingu. W ramach promowania ponownego wykorzystania w 2019 r. wprowadzono jednostkę do testowania pojemności, która od tamtej pory nadała drugie życie ponad 100 tys. akumulatorów, co pozwoliło zapobiec powstaniu ponad 5 ton odpadów.

Zgodność z regulacjami

Odpady elektroniczne podlegają często przepisom prawa lokalnego lub krajowego. Tak jest na przykład w Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), która nakłada na producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymóg organizowania i finansowania odbioru, przetwarzania oraz unieszkodliwiania wycofanych z eksploatacji własnych produktów.

Firma Ingenico zapewnia instrukcje swoim klientom i partnerom wraz ze wsparciem dla procesu odbioru i recyklingu wycofanych z eksploatacji terminali płatniczych zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi informowania użytkowników, podmiotów prowadzących recykling oraz władz lokalnych. Rozwiązania w zakresie recyklingu są obecnie stosowane w krajach członkowskich UE, a także w Australii, Brazylii, Chinach, Filipinach, Indiach, Kanadzie, Kolumbii, Malezji, Meksyku, Rosji, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Tajlandii, Turcji, Ukrainie i Wielkiej Brytanii.

Nadanie priorytetu ochronie środowiska to nie tylko obowiązek samej organizacji, ale także odpowiedzialność każdego pracownika Ingenico

Recykling stanowi kluczowy składnik programu ochrony środowiska Ingenico. Nasza strategia dotyczy całej naszej aktywności – od działalności produkcyjnej, przez indywidualną odpowiedzialność pracowników, po zrównoważone zaopatrzenie. Polega ona na zapewnieniu klientom wsparcia, którego potrzebują, aby zmodernizować i ponownie wykorzystać nasze produkty.

Mając świadomość swojej pozycji i roli w branży technologii cyfrowych, bierzemy pod uwagę wpływ naszej globalnej działalności na środowisko naturalne. W związku z tym wkładamy wysiłek w ograniczenie naszego ogólnego wpływu na środowisko naturalne oraz aktywnie uczestniczymy w walce ze zmianami klimatycznymi i o ochronę zasobów naturalnych.

Zarówno poprzez ekoprojektowanie terminali, jak i recykling staramy się pokazać, że poważnie podchodzimy do ochrony środowiska naturalnego, a społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym zobowiązaniem, które będziemy nadal traktować priorytetowo jako lider usług obsługi płatności.

Wiemy też, że zawsze można osiągnąć więcej i staramy się to robić. Przed nami znacznie więcej postępów…

Author
xavier-laisney

Xavier Laisney

Sustainability Manager

Ingenico

Także w Customer experience

29 Jun 23
Polski rynek z obiecującymi perspektywami w sektorze płatności
26 Apr 23
Czas na Retail 2.0: Jak Android może pomóc przenieść handel detaliczny na wyższy poziom
30 Mar 23
Pożegnaj Lojalność 2.0, by powitać… Lojalność 2.0
23 Mar 23
Czy model Terminal as a Service pozostanie przydatny w cyfrowym świecie?
22 Nov 22
Bezgotówkowy Black Friday. Trendy na 2022
20 Apr 22
Eko-projektowanie terminali płatniczych Ingenico jako filar strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
17 Aug 21
Contactless 2021: Rozwój usług e-grocery w Polsce
prev next