Zůstane model „Terminál jako služba“ relevantní v digitálním světě?

Text

Terminál jako službu (TaaS) uvedla na trh společnost Ingenico s cílem poskytovat uživatelům komplexní řešení správy majetku a zahrnuje služby na podporu terminálu během jeho životního cyklu.

Jeho zavedení se ukázalo jako velký úspěch s více než 2,2 miliony platebních terminálů nyní spravovaných prostřednictvím TaaS, což snižuje náklady a umožňuje organizacím soustředit se na své koncové zákazníky a obchodníky.

 

TaaS-1-CZ
Text

šechny služby se musí vyvíjet a poptávka po lepší provozní efektivitě je nyní silnější než kdy dříve. Jak tedy může společnost Ingenico zlepšit službu TaaS a zachovat její smysl i v dnešním světě?

Zeptali jsme se Hernána Moyi, ředitele globálního vývoje TaaS, abychom zjistili, kam TaaS směřuje a zda digitální inovace bude hrát roli.

Jaké jsou aktuální změny na trhu, které přímo ovlivňují potřebu TaaS?

Ekosystém plateb nikdy nezůstane dlouho nehybný, což z něj dělá velmi zajímavé místo – i když může být obtížné udržet krok!

Klíčovou výzvou, které v současné době čelí naši zákazníci, je konkurenční povaha trhu, kterou narušují společnosti Fintech a ISV. Například v USA vlastní výzkum společnosti Ingenico ukázal, že přes ISV nyní směřuje více než 20 % platebních řešení a rostou dvakrát rychleji než zbytek trhu. V některých odvětvích zaujímají ISV podíl na trhu 40 % až 50 %.

Tento vývoj mění způsob nákupu platebních terminálů a mění směr trhu. Nyní se musí vlastníci platebních řešení odlišit, aby si zachovali silnou hodnotovou nabídku, a přejít od tradičních komoditních produktů, aby přinesli něco speciálního pro udržení obchodního růstu. Tuto potřebu urychlují noví Fintech hráči vytvářející náročnější konkurenci. V reakci na to se banky a společnosti zaměřené na akvizice snaží vertikalizovat své nabídky prostřednictvím aplikací s přidanou hodnotou a alternativních platebních metod.

Jak tedy provozní efektivita při správě terminálů a služeb řeší tyto výzvy a přispívá k úspěchu?

Terminál jako služba umožňuje vlastníkům platebího řešení odstranit složitost správy terminálu, aby se mohli soustředit na své vlastní zákazníky. Ingenico působí jako správce hardwaru, softwaru a správy služeb, což vlastníkům umožňuje soustředit se na oblasti, ve kterých mohou přidat nebo zvýšit hodnotu, stejně jako na jakékoli další výzvy, které jdou nad rámec platby.

TaaS je velmi odlišný způsob podnikání založený na partnerství, ve kterém řídíme velkou část hodnotového řetězce plateb. Výhodné je to zejména tam, kde zákazníci potřebují spojit TaaS v několika různých zemích. Rozhodují o strategii a my je jako expert na platební terminály podporujeme, pomáháme zefektivnit obnovu majetku a přinášíme zlepšení kvality služeb.

Tím, že se na nás spolehnou při plnění provozních požadavků, při správě majetku, při jednání s více dodavateli, údržbě terminálů, vyřizování hovorů atd., se mohou místo toho zaměřit na obchodní růst a rychlejší uvedení na trh.

Ingenico nedávno dokončila nezávislou studii o ekonomickém dopadu TaaS. Prokázaly se tím výhody služby?

TaaS je skvělé řešení pro snížení celkových nákladů na vlastnictví zlepšením efektivity a úspor z rozsahu, bez ohledu na velikost organizace nebo počet terminálů.

Jsme tedy potěšeni, že naše víra v silné výhody, které TaaS přináší našim zákazníkům, byla ověřena nezávislým výzkumem, který zahrnoval zpětnou vazbu stávajících zákazníků.

Klíčová zjištění a kvantifikované přínosy TaaS zjištěné studií Forrester TEI byly:

  • Eliminace počátečních kapitálových nákladů
  • Náklady na správu majetku se snížily o 30 %
  • Úsilí při řízení dodavatelů se snížilo
  • Míra retence obchodníků se zvýšila o 10 %
  • Zvýšený zisk ze služeb s přidanou hodnotou
  • Svoboda alokovat zdroje na další projekty
TaaS-2-CZ
Text

Pro podrobnější informace si prosím stáhněte studii: https://insights.ingenico.com/TaaS-TEI-Forrester-research-emea-comm-activities.

Mnoho zákazníků přechází na chytré terminály Android, co může TaaS těmto zařízením přinést?

Většina zákazníků již má vytvořenou strukturu a dlouholeté zkušenosti, takže víme, že přechod na TaaS není snadné rozhodnutí. Ve většině případů začínáme představením nové sady terminálů, jako je Android, které je postupně zavádíme paralelně s jejich současným vybavením. Když je tato fáze dokončena a jsou výhody viditelné pro zákazníka, přecházíme na plnou správu vybavení, včetně zpětného odkupu. Jde tedy o přístup „krok za krokem“.

Naopak pro ty, kteří již používají model TaaS, můžeme urychlit dobu uvedení na trh a usnadnit rychlejší přechod na technologii Android. V poskytované podpoře není žádný rozdíl a jakmile bude Android zaveden, zákazníci budou moci těžit z modernější flotily s novými obchodními aplikacemi a zdroji příjmů.

V TaaS se chystají některé zajímavé změny, co nám můžete říci o „digitalizaci“?

Společnost Ingenico skutečně tvrdě pracuje na nové digitalizaci TaaS, který zlepší služby poskytované obchodníkům skrze automatizaci a digitalizací několika procesů v hodnotovém řetězci životního cyklu terminálu.

Model se skládá z nových služeb digitální podpory v kombinaci s naši vzdálenou správou erminálu. Tyto služby se již testují a změní způsob, jakým komunikujeme s našimi zákazníky prostřednictvím aplikace „My Ingenico“ a Chatbot, což zlepší naše možnosti jak spravovat terminály na dálku. Služby budou zahrnovat automatickou instalaci terminálů, schopnost vyřešit problém během několika minut a provádění autodiagnostických kontrol.

S TaaS Digital Experience obchodníci nebudou muset čekat, až budou mluvit s call centrem nebo až dorazí technik. Místo toho budou mít ihned k dispozici nástroje k vyřešení jakéhokoli problému přístupem k naší aplikaci nebo digitálním kanálům 24 hodin denně.

Terminál jako služba přizpůsobuje poskytování služeb novému světu plateb a je vzrušující být součástí této cesty!

warning

Enjoy a more personalized experience by accepting our cookies and unlocking targeted content.

Enable Cookies
Author
Hernán Moya

Hernán Moya

TaaS Global Business Development Director at Ingenico

With over 25 years’ experience in the financial industry, Hernán Moya is an expert on payments and digital banking, He has extensive international experience with companies including Citibank, Prisma medios de Pago and Diebold-Nixdorf. Hernan is responsable for go to market activity in the EMEA region and is a member of the team leading Ingenico’s Terminal as a Service model.

Taky v Tech trend

02 Aug 22
Uvolněte cestu programu Loyalty 2.0
08 Jun 22
Recyklace, náš silný závazek v novém světě plateb
prev next